Nové fitness

Pro společnost Nové Fitness jsem zpracoval analýzu současného webu.

Analýza se zaměřovala jak na kvalitu kódu, tak na obsahovou část a hlavní cíle webu. Analýza popisuje nedostatky prezentace a návrhy na zlepšení především funkční části webu. Jako součást analýzy jsem dodal wireframe pro nové podstránky webu.